Waarom doet Villex woningcontroles?

Een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van onze woonconsultenten zijn de woningcontroles. Nu ik dit woord zo schrijf, besef ik me dat het woord ‘woningcontrole’ misschien nogal een zware term is. In dit artikel leg ik je daarom graag uit waarom Villex woningcontroles uitvoert en wat het precies is.

Wat is het?

Een woningcontrole is een contactmoment tussen Villex en de bewoner waarbij wij de kwaliteit van de woning checken. Een woning van Villex moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen en daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat de woning veilig is voor de bewoner. Daarnaast wordt gekeken of de uitstraling van de woning netjes is voor het straatbeeld en of de huisregels worden nageleefd.

Wat is een veilige woning?

Een veilige woning voldoet aan de eisen van brandveiligheid, hygiëne en leefbaarheid. Zo checken wij onder andere of brandblusser en blusdeken in de keuken hangt. Of de koolmonoxidemelder in de buurt hangt bij een brandstof verbruikend toestel en of dat toestel is gekeurd. Daarnaast wordt er gekeken naar de hygiëne. Worden vuilniszakken bijvoorbeeld wel netjes weggegooid? Dit om ongedierte zoals kakkerlakken en muizen te voorkomen.

Controle verzamelpanden

In panden waar mensen met elkaar wonen en voorzieningen delen, zijn alle bewoners verantwoordelijk voor een leefbare, schone en veilige woonomgeving. Voor de veiligheid van de bewoners checken de woonconsulenten of branddeuren gesloten zijn, of vluchtroutes vrij zijn van goederen en of alle nood- en transparantverlichting werkt. Daarnaast checken wij ook hier op hygiëne. Op plekken waar keuken en woonkamer met meerdere mensen wordt gedeeld en meer mensen op een vierkante meter samenleven, is de kans op ongedierte groter.

Controle kamers

Ook bij studentenkamers is het belangrijk dat aan de veiligheid en hygiëne wordt gedacht. Vaak zijn in de kamers gekoppelde rookmelders en/of een brandmeldinstallatie die tijdens de controle worden gecheckt. Deze installaties zijn van levensbelang bij incidenten.

Wanneer wordt de controle uitgevoerd?

De woningcontrole worden periodiek uitgevoerd en gaat altijd in overleg met de bewoner. Vooraf wordt gecommuniceerd wanneer de controle plaats vindt en er wordt altijd eerst om toestemming gevraagd.

Tijdens de controle bezoeken de woonconsulenten tussen de 25 en 80 bewoners. Hieronder heb ik kort weergegeven waar nu precies allemaal naar gekeken wordt:

  • (Brand)Veiligheid
  • Hygiëne
  • Groenonderhoud (o.a. voor uitstraling voor de buurt)
  • Onderverhuur
  • Wietplantages

Door controlerondes te lopen hebben de woonconsulenten een extra persoonlijk contactmoment met de bewoner, is de vastgoedeigenaar tevreden en leeft ook de bewoner in een schone en veilige woonomgeving. Iedereen blij!

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel over woningcontroles? Stuur mij dan een e-mail op marketing@villex.nl en ik beantwoord ze graag.

Charlotte
Manager bij Villex

Terug naar overzicht