Villex huisvest 200+ vergunninghouders

De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak voor de gemeente. Door een hogere instroom is deze taak onder druk komen te staan en lopen veel gemeenten achter in de taakstelling. Villex biedt als sociale huisvestingspartner van woningcorporaties en gemeenten oplossingen in de huisvesting. Door onder andere woningdelen toe te passen heeft Villex al meer dan 200 vergunninghouders gehuisvest.

Woningdeling

Op dit moment wordt aan alleenstaande vergunninghouders, wachtend op gezinshereniging,  veelal een gezinswoning toegekend. Dit terwijl vanuit het Rijk de wachttijd op gezinshereniging ca. 18 maanden betreft en nooit zeker is. Met woningdeling worden de vergunninghouders in een woning bij elkaar geplaatst in afwachting van gezinshereniging met elk een eigen slaapkamer. Ze zijn verplicht zich direct in te schrijven bij de lokale corporatie om via het regulier aanbod een permanente woning te vinden. Enkel wanneer gezinshereniging daadwerkelijk plaatsvindt, zal een gezinswoning worden aangeboden. Villex kan het gehele traject op zich nemen, van kamerindeling tot contract tekenen en nazorg.

De voordelen van woningdeling:

  • Door woningdeling toe te passen wordt de sociale druk op de woningmarkt sterk verlaagd;
  • Meer sociale huurwoningen blijven beschikbaar via het reguliere aanbod;
  • Langere wachttijden worden voorkomen.

En dit is niet alles. Een positieve bijkomstigheid van woningdeling is dat ca. € 2000 op jaarbasis aan huurderving wordt bespaard bij het huisvesten van 4 alleenstaande vergunninghouders in één gezinswoning.

Wilt u meer informatie over woningdeling of over het huisvesten van vergunninghouders in het algemeen? Neem dan contact op met Ben de Weerd.

Terug naar overzicht