Voorwaarden inschrijving

English translation below

Wij hebben jarenlange ervaring met het selecteren en plaatsen van (tijdelijke) bewoners en ondernemers. Het beschermen van vastgoed tegen leegstandrisico’s is een hele taak en vraagt om dé perfecte kandidaat! Een flink aantal kandidaten hebben onze selectieprocedure doorlopen, sommige zonder, maar vele ook met succes. Lees hier of jij aan onze voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen.

 • Je bent per direct beschikbaar & flexibel;
 • Je bent 18 jaar of ouder (inschrijven als je jonger bent kan, echter hebben wij dan wel toestemming van je ouders/voogd nodig);
 • Je hebt een aantoonbaar inkomen uit studiefinanciering, salaris, uitkering of eigen onderneming;
 • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of geldig verblijfsdocument;
 • Je hebt een beheersing van Nederlandse of Engelse taal in woord en geschrift;
 • Je kunt een borgsteller aanleveren (wat is een borgsteller?);
 • Je hebt na het intakegesprek €25,- inschrijfgeld betaald;
 • Je hebt geen huisdieren*;
 • Je hebt geen inwonende kinderen*.

*Niet van toepassing bij werkruimtes of woningen waarbij anders staat vermeld in de tekst.

 

Indien je besluit je bij Villex in te schrijven betaal je €25,- inschrijfgeld. Van de €25,- inschrijfgeld gaat €5,- naar Stichting Happy Villex Moments. Deze stichting organiseert speciaal voor jou als Villex bewoner, sociale activiteiten en evenementen. Dit bedrag komt zolang je voor Villex woont jaarlijks terug.

 

Houd er rekening mee dat wij een creditcheck uitvoeren. Indien jij een geregistreerde schuld hebt, kunnen wij jou geen ruimte aanbieden. Leningen als een hypotheek of studiefinanciering zien wij niet als schuld.

 

Ga verder naar het aanmeldformulier

 

Conditions enrollment

We have years of experience in selecting and placing (temporary) residents and entrepreneurs. Protecting real estate against the risks of vacancy is quite a task and asks for the perfect candidate! Many candidates have passed our selection procedure, some without, but most of them with succes. Read the following to see if you meet our conditions.

 

 • You’re readily available and flexible
 • You’re at least 18 years old (you can register if you are younger, but we’ll need the permission of your parents / guardians)
 • You’ve got an demonstrable income from study allowance, salary, dole or your own company
 • You’ve got the Dutch nationality or a valid residence permit
 • You’re fluent in written and spoken Dutch or English
 • You have someone who can be a guarantor for you (read more);
 • You’ve paid € 25, – registration fee after the intake interview;
 • You don’t have any pets*;
 • You don’t have any children living with you*.

*Not applicable on workspace and livingspace if it is mentioned in the tekst of the advertisement

 

If you decide to register at Villex you pay € 25, – registration fee. From the € 25, – registration fee € 5, – goes to the Happy Villex Moments Foundation. This foundation organizes for you as a Villex resident, social activities and events. This amount will be refunded annually as long as you live for Villex.

Please note that we perform a credit check. We do not see loans as a mortgage or student finance as a debt

Click here to register (dutch page)