Leegstandsbeheer Gemeenten

De Woondiversiteit Delft

De Woondiversiteit biedt voor de komende tien jaar ruimte aan een mix van studenten, starters op de woningmarkt en statushouders onder één dak. Een thuis waarbij men elkaar op een slimme manier ondersteunt om een weg te vinden in de maatschappij en bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling.

Transformatie naar De Woondiversiteit

Het voormalig kantoorpand aan de Van Bleyswijckstraat 93 is getransformeerd en komt zo de gemeente tegemoet aan de toenemende vraag naar eenkamerwoningen in Delft, met name voor studenten en starters. Tegelijkertijd draagt de gemeente bij aan de opgave om een aantal statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) te huisvesten in Delft.

De Woondiversiteit bestaat uit drie verdiepingen en zes woongedeeltes. De bewoners dragen zorg voor het schoon, leefbaar en veilig houden van de gemeenschappelijke ruimtes. Het bevorderen van de sociale cohesie staat centraal. Uit ervaring blijkt dat een gespikkelde huisvesting het beheer en integratie vergemakkelijkt. Bij het door elkaar huisvesten van de doelgroepen moet vooraf rekening worden gehouden met geslacht in verband met geloof en gezamenlijk gebruik van ruimtes en (sanitaire) voorzieningen.

Samen wonen en herinneringen maken

De Woondiversiteit is voor iedereen die jong van geest is en een bijdrage wil leveren aan de maatschappij en (directe) woonomgeving. De Woondiversiteit biedt een start aan 20 statushouders en 26 buddy’s. Zij delen ervaringen met elkaar, genieten van elkaars gezelschap, leren van elkaar en maken samen herinneringen. Het is niet alleen de buddy die de statushouder wat leert, maar ook andersom. Middels deze vorm van huisvesting wordt bijgedragen aan de integratie en samenleving zonder een specifieke toegewezen vorm van één op één begeleiding.

Buddy’s

De buddy’s krijgen de kans om op een unieke locatie nabij het centrum van Delft te wonen en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage te leveren aan de integratie van statushouders. Dit doen zij door hun netwerk te delen, mee te denken in alledaagse vraagstukken en door het overdragen van normen en waarden.

Diversity Captains

Om ervoor te zorgen dat het beheer optimaal wordt uitgevoerd selecteert Villex drie Diversity Captains (op elke verdieping één), die zich richten op het samenwonen van verschillende bewoners in het wooncomplex. De Diversity Captains zijn niet alleen verantwoordelijk voor het in stand houden van de huisregels, maar vooral om de sociale cohesie te bevorderen. Zij gaan intensief samen werken met elkaar en alle andere huurders.

De Woondiversiteit in de media

‘Mengen in goedkope kamers’ – Algemeen Dagblad

‘Je moet elkaar een beetje helpen’ – Delftse Post

Meer informatie?

Lees hier meer over het concept ‘De Woondiversiteit‘.

Terug naar overzicht