Wijkbeheer in Ridderkerk

Voor Woonvisie heeft Villex het beheer van twee wijken op zich genomen. Het gaat hier om meerdere projecten in de wijken Centrum en Rijsoord in Ridderkerk, waar de leefbaarheid van het project tot aan sloop centraal staat.

Het project

Woonvisie is een bekende sociale verhuurder actief in Ridderkerk, Rhoon en Portugaal. Voor Woonvisie heeft Villex het beheer van twee wijken op zich genomen. Het gaat hier om meerdere projecten in de wijken Centrum en Rijsoord in Ridderkerk, waar de leefbaarheid van het project tot aan sloop centraal staat. Het herstructureringsgebied bestaat uit meer dan 400 appartementen, eengezinswoningen en eenkamerwoningen in diverse straten. De herstructurering van de wijken vindt gefaseerd plaats, waarbij Villex in elke fase het beheer op zich neemt. De herstructurering bestaat voor Villex uit een aantal projecten:

 • Centrum Rembrandt, 101 woningen             ✔ Momenteel in beheer
 • Centrum fase 1, 150 woningen                       ✔ Succesvol opgeleverd
 • Centrum fase 2, 102 woningen                       ✔ Momenteel in beheer
 • Centrum Geerlaan, 42 woningen                    ✔ Succesvol opgeleverd
 • Rijsoord, 30-40 woningen                                 ✔ Momenteel in beheer

 

Onze oplossing

Villex past in Ridderkerk volledig beheer toe op basis van tijdelijke verhuur en anti-kraak waarbij een vaste woonconsulent als contactpersoon is aangesteld. Door het actieve beheer worden leegstandrisico’s geminimaliseerd, blijven de wijken levendig en wordt financieel rendement gerealiseerd. Dit doen wij onder andere door:

 • Professionele, zorgvuldige en deskundige selectieprocedure van bewoners door Villex rekening houdend met de jaarlijkse wetswijzigingen voor toekenning sociale huurwoningen;
 • Het verzorgen van berekeningen voor de opdrachtgever volgens de wet passend toewijzen t.b.v. de jaarlijkse accountantscontrole;
 • Bij start project overleg met bewonerscommissie, Woonvisie en Villex;
 • Vast contactpersoon en aanspreekpunt;
 • Maandelijkse rapportage van de verhuurlijst;
 • Digitaal loket voor klachtafhandeling, reparatieverzoeken en overige communicatie;
 • Regelmatige woning- en wijkcontroles;
 • Volledig zorgdragen voor oplevering van het project volgens draaiboek, waaronder het sloopklaar opleveren van de woningen.
Terug naar overzicht