UCR logo

University College Roosevelt

Villex is een exclusief partnership aangegaan met de University College of Roosevelt (UCR) als vaste leverancier voor studentenhuisvesting op de campus van de UCR (UCR is onderdeel van de Universiteit van Utrecht). In opdracht van gebouweigenaren WVO Zorg en de Woningcorporatie Woongoed Middelburg beheert Villex in totaal 600 studenteenheden op één van de grotere campuslocaties van Nederland.

 

Herontwikkeling

De campus bestaat uit vier grootschalige complexen gelegen in de binnenstad van Middelburg, waarvan drie complexen tot stand zijn gekomen door herontwikkeling van zorgvastgoed en bedrijfsmatig vastgoed. Directeur Rob Olivier: “Door kansrijk vastgoed te transformeren naar kwalitatief hoogwaardige huisvesting, is de campus een voorloper op het creëren en toevoegen van waarde aan vastgoedobjecten waarvan het aanbod niet meer aansluit op de vraag. Het speelt in op de huidige ontwikkelingen waarbij steeds meer zorgvastgoed leeg komt te staan.” De nieuwe samenwerking heeft primair ten doel UCR studenten gegroepeerd te huisvesten in studentenwoningen zo dicht mogelijk gelegen bij de onderwijsvoorzieningen.

 

Innercity campus

De huisvesting van de UCR studenten wordt als “innercity campus” vormgegeven, dat wil zeggen dat de huisvesting, onderwijs en overige voorzieningen in elkaars directe omgeving zijn gelokaliseerd, zonder afgescheiden te zijn van de stedelijke omgeving, en waarbij de campus kan functioneren als ontmoetingsplek waar kennis, cultuur en ontspanning vrij genoten kunnen worden. Hierbij dient ook de huisvesting de excellentie en gemeenschapszin die het UCR ambieert uit te stralen.

 

Digitale omgeving

Als excellente studentenhuisvester heeft Villex een on-campus vestiging gerealiseerd. Vanuit deze vestiging zal de expertise van studentenhuisvester en leegstandsbeheerder (lees hier meer over leegstandsbeheer) worden toegepast om zorg te dragen voor een optimale bezettingsgraad. De student zal naast ondersteuning van de vestiging ook gefaciliteerd worden met een volledig digitale omgeving. De digitale omgeving zal niet enkel informatief zijn, maar heeft ook de intentie om de student volledig te ontzorgen, door o.a. het digitaal kunnen ondertekenen van contracten.

Villex is naast studentenhuisvester van UCR, ook verantwoordelijk voor het realiseren van ‘De Woonuniversiteit’, een transformatieobject waarbij een voormalig schoolpand wordt getransformeerd tot 80 studenteneenheden. Lees hier meer over de woonuniversiteit n Leiden.

Terug naar overzicht