Participatie met de buurt Leegstandsbeheer

Participatie met de buurt

Om projecten vanaf de beginfase optimaal en efficiënt te laten lopen, gaat Villex direct in samenwerking met de woningcorporatie focus op de omliggende buurt leggen. Zo kunnen zij samen de buurt volledig op de hoogte houden en mee laten participeren. Bijvoorbeeld via informatieve avonden en buurtbijeenkomsten. Deze avonden zullen voorafgaand en tijdens het project plaats vinden. Villex hecht veel waarde aan de buurt en zal te allen tijde voor de buurt klaar staan. Ook tijdens het project zullen er diverse momenten zijn waarbij de buurt wordt betrokken in de organisatie met de nieuwe bewoners, bijvoorbeeld tijdens een ‘tuin opknap dag’ of ander buurtevenement. Dit zijn factoren die de saamhorigheid en het wijkbeheer optimaal kunnen beïnvloeden.

Begeleidingscommissie

Voor projecten waarbij het noodzakelijk is, wordt een begeleidingscommissie opgesteld. In de begeleidingscommissie zitten naast Villex veelal de woningcorporatie/gemeente, sociale partij, een buurtbewoner(s) en de wijkagent. Zo kunnen eventuele incidenten via korte lijnen worden aangepakt.

Lees hier meer over leegstandsbeheer voor een woningcorporatie.

Terug naar overzicht