Huisvesting statushouders

Huisvesting statushouders

De gebouwen zullen de komende drie jaar worden ingezet voor de huisvesting van statushouders en bewoners die door Villex worden toegewezen.

Gemeente Bloemendaal is een veelzijdige gemeente. Met name omdat het gelegen is in een bijzonder mooi natuurgebied, vlakbij het strand en voorzien van zeer imponerende architectuur. Een fascinerende verschijning is landgoed Dennenheuvel. Landgoed Dennenheuvel bestaat uit de gebouwen Euphrasia en Dennenheuvel. Het landgoed beschikt over 81 studio’s en 4 volledig zelfstandige appartementen.

Het project

De gemeente Bloemendaal heeft te maken met een toenemende opgave voor huisvesting van statushouders. De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder hebben de gebouwen Euphrasia en Dennenheuvel ter beschikking gesteld voor een periode van drie jaar. De gebouwen zullen de komende drie jaar worden ingezet voor de huisvesting van statushouders en bewoners die door Villex worden toegewezen. De bewoners worden zorgvuldig door Villex geselecteerd aan de hand van meerdere criteria, waaronder geschiktheid om bij te dragen aan het integratietraject en de beschikbare tijd.

Onze oplossing

Villex biedt een compleet beheerpakket aan voor de gebouwen aan de Denneweg 6-8 in Bloemendaal. Door de ruime ervaring van Villex met het huisvesten van bijzondere doelgroepen, het uitvoeren van transformaties en het ‘sociaal’ beheer, biedt Villex haar expertise aan bij de gemeente Bloemendaal. Samen met verschillende instanties zoals onder andere Vluchtelingenwerk, Gastvrij Bloemendaal, Expertteam Transformatie en de gemeente Bloemendaal, zal een prettige leefomgeving en een optimale integratie voor de nieuwe bewoners van Bloemendaal gerealiseerd worden.

Door het sociale beheer voor de gemeente worden leegstandrisico’s geminimaliseerd en financieel rendement geoptimaliseerd door:

  • Professionele, zorgvuldige en deskundige selectieprocedure van bewoners door Villex
  • Digitaal loket voor klachtafhandeling, reparatieverzoeken en overige communicatie
  • Regelmatige controle van het pand op onder ander hygiëne, brandveiligheid en energiemanagement
  • Aanwezigheid van een Villex woonconsulent; lokaal beheer en het ondersteunen van sociale maatschappelijke activiteiten
  • Optimaliseren leefbaarheid door actieve wijkcoördinatie. Onder andere gerealiseerd door inloopavonden en het initiëren van vrijwilligersactiviteiten
  • Een optimaal veiligheidsniveau voor de bewoners
  • 24/7 bereikbaarheid van Villex
Terug naar overzicht