Huisvesting bijzondere doelgroepen header

Huisvesting bijzondere doelgroepen

Villex mixt doelgroepen in voormalig vergunninghouders project.

Elke gemeente heeft de taakstelling om vergunninghouders te huisvesten. In samenwerking met de gemeente Bloemendaal verzorgt Villex sinds april 2016 het beheer aan de Dennenweg, waar vergunninghouders worden gehuisvest. De uitstroom van vergunninghouders gaat snel door de gezinshereniging die na enkele maanden plaatsvindt. Gezinnen worden na hereniging doorgeplaatst naar een sociale huurwoning. Eind 2016 stagneerde de toestroom van vergunninghouders. De stagnatie van de toestroom in combinatie met het snelle verhuisproces resulteerde in leegstand op landgoed Dennenheuvel.

Oplossing voor leegstand

Om leegstand te voorkomen en het sociaal maatschappelijke aspect van de gebouwen ‘Euphrasia’ en ‘Dennenheuvel’ te behouden, plaatst Villex naast vergunninghouders nu ook sociaaleconomische daklozen gezinnen in samenwerking met de gemeente Bloemendaal. De sociaaleconomische daklozen, ook wel spoedzoekers genoemd, zijn met spoed op zoek naar een woning omdat zij geen urgentie krijgen. Deze bijzondere doelgroep wordt in dit project gemixt met (alleenstaande) vergunninghouders en huurders die zich sterk maken voor sociale integratie en een bijdrage willen leveren aan persoonlijke ontwikkeling. Deze laatste groep huurders worden door Villex geselecteerd op basis van een aantal criteria waar onder een motivatie.

Landgoed Dennenheuvel kent twee huismeesters, waar bewoners dag en nacht terecht kunnen. Deze actief betrokken huurders wonen hier vanaf het begin en zorgen voor optimaal beheer waarbij het bevorderen van sociale cohesie centraal staat.

Terug naar overzicht