Nieuws van Villex

Leegstaand vastgoed biedt enorme kansen voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, het behalen van maatschappelijke doelen en het boeken van gegarandeerd rendement. Werkt u aan herstructurering van een gebied of wijk? Via tijdelijke verhuur en antikraak zorgen we dat uw leegstaande vastgoed veilig blijft, onderhouden wordt en een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Zo kunnen we uw pand bijvoorbeeld inzetten als antikraak kantoorruimte voor startende ondernemers.

Villex zoekt reguliere bewoners voor sociaal beheer in Zoetermeer

Aan de Vrouwenhuiswaard in Zoetermeer worden voor minimaal de komende 2 jaar zo’n 28 vergunninghouders geplaatst in de vier daarvoor bestemde huizen. Villex plaatst de vergunninghouders samen met 8 reguliere bewoners, die worden geselecteerd op basis van motivatie en betrokkenheid. Naast het plaatsen van de vergunninghouders en bewoners is Villex verantwoordelijk voor het beheer van de meerdere huizen.

Leegstandsbeheer

Villex zoekt reguliere bewoners voor sociaal beheer in Zoetermeer

Aan de Vrouwenhuiswaard in Zoetermeer worden voor minimaal de komende 2 jaar zo’n 28 vergunninghouders geplaatst in de vier daarvoor bestemde huizen. Villex plaatst de vergunninghouders samen met 8 reguliere bewoners, die worden geselecteerd op basis van motivatie en betrokkenheid. Naast het plaatsen van de vergunninghouders en bewoners is Villex verantwoordelijk voor het beheer van de meerdere huizen.

Huurders

Villex huisvest vergunninghouders in Almere

Elke gemeente in Nederland de verplichting, ook wel taakstelling genoemd, om vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten. Door een gebrek aan leegstaande kantoorpanden, scholen of ander maatschappelijk vastgoed, is het voor de gemeente Almere een lastig verhaal geworden om volledig te voldoen aan deze taakstelling. Villex, specialist in het huisvesten van bijzondere doelgroepen (zoals onder andere vergunninghouders), springt bij.

Leegstandsbeheer

Is uw vastgoed winterklaar?

Wintertijd, de periode waar uw pand en/of (bouw-) terrein mede door de feestdagen een verhoogd risico loopt. Tijdens de donkere dagen (en het vuurwerk) stijgt namelijk het aantal vernielingen door kraak of vandalisme, brandstichting, illigale party’s en inbraak. Er zijn minder mensen op straat en genoeg plekken om uit het zicht ongestoord toe te slaan. Heeft u al aan al deze risicofactoren gedacht? Hoe gaat u uw vastgoed beschermen deze koudere maanden?

Villex levert maatwerk om dit soort situaties te voorkomen, permanent of tijdelijk en zeer flexibel!

Leegstandsbeheer

Zo gaat het er aan toe bij statushouders

Hoe gaat het er op dit moment aan toe op Landgoed Dennenheuvel, het project in Bloemendaal waar zo’n 100 statushouders zijn geplaatst? Mirjam Walsmit, coördinator vanuit Vluchtelingenwerk, aan het woord.

Leegstandsbeheer

Het klantenportaal Mijn Villex

Naast het online ondertekenen van overeenkomsten heeft Villex nog een belangrijke uitbreiding in de online dienstverlening: het Mijn Villex klantenportaal. In dit portaal wordt transparant gecommuniceerd en informatie gedeeld.

Leegstandsbeheer

Villex huisvest 200+ vergunninghouders

De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak voor de gemeente. Door een hogere instroom is deze taak onder druk komen te staan en lopen veel gemeenten achter in de taakstelling. Villex biedt als sociale huisvestingspartner van woningcorporaties en gemeenten oplossingen in de huisvesting. Door onder andere woningdelen toe te passen heeft Villex al meer dan 200 vergunninghouders gehuisvest.

Leegstandsbeheer

Villex en stichting DOCK Dordrecht openen nieuw ondernemerscentrum in Dordrecht

Het creatieve ondernemerscentrum ‘Het Gewest’ zal donderdag 21 april officieel worden geopend. Verhuurorganisatie Villex zal in samenwerking met stichting DOCK Dordrecht – het netwerk van de creatieve sector in de Drechtsteden – de openingshandeling uitvoeren. Het voormalige kantoorpand aan de Kromhout 118 is volledig getransformeerd waarbij onder andere ateliers, kantoren en studio’s zijn gerealiseerd.

Huurders

Villex en stichting DOCK Dordrecht openen nieuw ondernemerscentrum in Dordrecht

Het creatieve ondernemerscentrum ‘Het Gewest’ zal donderdag 21 april officieel worden geopend. Verhuurorganisatie Villex zal in samenwerking met stichting DOCK Dordrecht – het netwerk van de creatieve sector in de Drechtsteden – de openingshandeling uitvoeren. Het voormalige kantoorpand aan de Kromhout 118 is volledig getransformeerd waarbij onder andere ateliers, kantoren en studio’s zijn gerealiseerd.

Leegstandsbeheer