Wat is De Woondiversiteit?

De Woondiversiteit staat voor een diversiteit aan doelgroepen die gezamenlijk onder één dak wonen. Hierdoor kunnen zij optimaal van elkaar leren en samen bouwen aan een toekomst. Met het concept van zelfbeheer kan er snel een oplossing worden gevonden voor een leegstaand pand, is uw pand beschermd en biedt u woonruimte aan doelgroepen die dit het hardst nodig hebben.

De Woondiversiteit

Een voorbeeld hier van is De Woondiversiteit Amsterdam. Midden in het centrum van onze hoofdstad in het oude lab van de Voedsel- en Warenautoriteit, is een betaalbaar onderkomen gerealiseerd voor 116 jonge Amsterdammers. Hier is een combinatie gemaakt van jonge statushouders en maatschappelijk betrokken jongeren. Zij kunnen hier de komende tien jaar zorgeloos wonen. Iets wat in onze hoofdstad niet altijd van zelfsprekend is. Het pand is binnen zes maanden volledig gestript en intern opnieuw opgebouwd naar 116 eenheden en zal voor tien jaar fungeren als Woondiversiteit

 


Foto: De voorkant, woonkamers en activiteitenruimten van De Woondiversiteit Amsterdam

Maar ook onze Woondiversiteit Bloemendaal is een goed voorbeeld. In een oud klooster in Bloemendaal wonen op dit moment 95 spoedgezinnen uit zes verschillende gemeenten samen met maatschappelijk betrokken Villex bewoners. Zij zorgen voor elkaar, organiseren van alles samen en letten hierbij een beetje op elkaar.

Bij alle Woondiversiteiten wordt een mix gemaakt van mensen die moeilijk aan een woonruimte kunnen komen, omdat ze economisch dakloos zijn, net hun status hebben gekregen, student zijn en niet veel te besteden hebben, of tijdelijk zonder onderkomen zitten. Bij deze doelgroep worden mensen met een grote maatschappelijke betrokkenheid geplaatst. Zo kan iedereen van elkaar leren en wordt het nog gezellig ook. Echte community building noemen we dat!

Waar bevindt de Woondiversiteit zich?

De Woondiversiteit kan zich in vrijwel ieder pand faciliteren. Het kan zo zijn dat een voormalig kantoorpand (zoals in Amsterdam) al jaren leeg staat en dat er niet van te voren werd gedacht dat er juist op deze locatie nog een uitgebreide tijdelijke invulling kan worden gegeven aan het pand. Bijvoorbeeld omdat er al een nieuw plan ligt voor de locatie. De tijdelijkheid van de locatie hoeft absoluut geen belemmering te zijn voor het concept De Woondiversiteit.

In Leiden exploiteren we De Groene Woondiversiteit voor een jaar en in Alphen aan den Rijn voor twee jaar. Villex kon in zowel Leiden als Alphen met een aantal kleine ingrepen en binnen twee maanden het pand gebruiksklaar maken voor de 123 en 125 bewoners.

Zelfbeheer

In De Woondiversiteit draait het om zelfbeheer. Het zelf en samen doen. Het is een plek waar wordt gebouwd aan een community. Dit betekent dat er activiteiten worden georganiseerd voor en met elkaar en dat er samen wordt gezorgd voor een schone en veilige leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt. De Woondiversiteit is een project waarbij mensen met allerlei verschillende achtergronden elkaar stimuleren, helpen bij persoonlijke ontwikkeling en werken aan een mooie toekomst.

Alle bewoners van De Woondiversiteit hebben een voorbeeldfunctie;

  • Aanspreekpunt
  • Samen eten, samen activiteiten doen binnen- en buitenhuis
  • Overdragen van normen en waarden
  • Signaleren van problemen bij andere bewoners
  • Actief proberen een bijdrage te leveren in het sociale beheer

Captains

Naast reguliere bewoners met een maatschappelijke betrokkenheid, spoedzoekers, statushouders of andere bijzondere doelgroepen wonen er in De Woondiversiteit ook veelal ‘captains’.
Op iedere Woondiversiteit locatie heeft de captain een aantal vaste taken in zijn pakket, zij zorgen er voor dat het beheer optimaal wordt uitgevoerd. De captain is hierbij verantwoordelijk voor bijvoorbeeld zijn/haar verdieping of wooneenheid en zorgt dat gemeenschappelijke ruimtes schoon, leefbaar en veilig zijn. Daarnaast is de captain het aanspreekpunt van Villex en denkt actief mee in het beheer via het maandelijks captainoverleg.

Terug naar overzicht