Villex huisvest vergunninghouders in Almere

Elke gemeente in Nederland de verplichting, ook wel taakstelling genoemd, om vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten. Door een gebrek aan leegstaande kantoorpanden, scholen of ander maatschappelijk vastgoed, is het voor de gemeente Almere een lastig verhaal geworden om volledig te voldoen aan deze taakstelling. Villex, specialist in het huisvesten van bijzondere doelgroepen (zoals onder andere vergunninghouders), springt bij.

Van zorglocatie naar huisvesting

’s Heeren Loo, een zorgorganisatie, heeft de gemeente Almere hulp geboden door het beschikbaar stellen van twee locaties in de wijk ‘Tussen de Vaarten’ in Almere. Deze panden werden voorheen ingezet voor de verzorging en huisvesting van lichamelijke en geestelijke beperkte mensen. Deze panden zijn bij uitstek geschikt voor gezamenlijke huisvesting van vergunninghouders en eventuele andere bijzondere doelgroepen, onder andere doordat alle voorzieningen voorhanden zijn.

Optimale integratie

Villex zal voor 5 jaar zorgdragen voor een maandelijkse aanwezigheid van een woonconsulent en het uitvoeren van energiemanagement om zodoende het energieverbruik tot zijn minimum te beperken. Daarnaast zal door Villex contact worden onderhouden met bewonerscommissies en omwonenden.

Momenteel zijn er vergunninghouders gehuisvest en wordt vanuit de gemeente Almere gekeken of er wellicht ook een andere doelgroep geplaatst kan worden. Op deze manier zal gezorgd worden voor een optimale integratie van de nieuwe bewoners van Almere.

 

Wilt u meer informatie over het huisvesten van vergunninghouders en/of de ondersteuning die Villex u kan bieden? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht