Interview Vastgoedjournaal – ‘Omdat het huurrecht is versoepeld is tijdelijke verhuur breder toepasbaar’

Vastgoedjournaal interviewde een aantal Leegstandbeheers over kansen in de markt, Jessica Blom, Manager Sales & Beheer gaf antwoord:

De markt voor leegstandbeheerders maakte de afgelopen tien jaar een forse groei in professionaliteit door. Leegstandbeheer is vaak nog maar één van de activiteiten. In een nieuwe serie ondervraagt VJ een aantal grote partijen over de kansen in deze markt. VJ sprak ook met Jessica Blom, Manager Sales & Beheer bij Villex.

Met kantoren in Barendrecht, Middelburg en Haarlem is Villex momenteel vooral actief in het westen van het land, van Den Helder tot aan Vlissingen. Opgericht in 1999 is Villex na 20 jaar uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf met 40 medewerkers.

VJ: Zien julile bij Villex de leegstand afnemen in de portefeuilles van uw opdrachtgevers door de aantrekkende economie? Dus niet door het opvullen met studenten of door er flexkantoren van te maken.

Blom: “Leegstand is er en blijft er altijd in verschillende vormen. Er worden meer kantoren verkocht in de huidige economie, wat zorgt voor minder leegstand in kantoren. Deze worden veelal getransformeerd tot woongebouwen of flexkantoren. Echter hebben wij ook veel woningcorporaties als klant, die juist weer meer renoveren en en meer sloop-/nieuwbouwprojecten hebben. Wij beheren deze woningen op basis van tijdelijke verhuur.

Daarnaast is de vraag voor huisvesting voor studenten en spoedzoekers op dit moment inderdaad heel groot, waardoor panden die langdurig leeg staan voor ons extra interessant zijn voor transformatie naar een complex met een woonfunctie. Dit is de afgelopen periode ook het geval geweest voor statushouders, waar destijds een groot vraagstuk lag bij gemeenten over de huisvesting van deze groep.”

Nu er weer grote vraag naar kantoorruimte bestaat, vraagt uw opdrachtgever om bepaalde ruimtes met opzet leeg te houden in afwachting van een ‘grote’ huurder?

“Indien een kantoorruimte leeg is in afwachting van een ‘grote’ huurder, maken wij bij Villex gebruik van contracten met een opzegtermijn van 28 dagen. Zo kunnen de ruimtes toch tijdelijk worden gevuld en blijft het mogelijk om een ‘grote’ huurder te zoeken. In overleg met een eigenaar bepalen we welke ruimtes in een pand worden gevuld en welk type en duur van de contract wij hiervoor gebruiken,” aldus Blom

Ziet Villex verschuiving in de soort van tijdelijke ‘opvulling’ van de leegstand: bijvoorbeeld minder verhuurd aan jongeren/studenten en meer aan bijvoorbeeld flexkantoorgebruikers.

Blom gaat verder: “Wij zien de vraag naar jongerenhuisvesting of studentenhuisvesting zeker niet slinken, integendeel. De vraag naar dit type huisvesting is groter dan ooit. Wij kijken per locatie naar de best passende oplossing voor de invulling. Afhankelijk van het type pand, de indeling en de locatie maken we de keuze om er wonen of werken van de maken. Bij panden die zeer geschikt zijn voor kantoor, passen we ons concept ”Workcheap” toe. Een flexibele en inspirerende werkplek voor jonge ondernemers en startups.

Herkennen jullie de trend dat tijdelijke verhuur nog steeds bezig is aan een opmars ten opzichte van anti-kraak?

“Deze opmars herkennen wij zeker,” zegt de salesmanager, ” Ook omdat het huurrecht hierin is versoepeld is tijdelijke verhuur breder toepasbaar. Wij werken met tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet, als het gaat om sloop-/nieuwbouw- of renovatieprojecten. Dit biedt meer zekerheid voor de huurder en meer inkomsten door de eigenaar dan op basis van anti-kraak.

Daarnaast maken wij steeds meer gebruik van contracten op basis van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Deze wet biedt de mogelijkheid om tot maximaal 5 jaar tijdelijk te verhuren aan diverse bijzondere doelgroepen. Wij passen dit vooral toe in ons concept ”De Woondiversiteit”, een concept waarin Villex huisvesting biedt aan een mix van studenten, spoedzoekers, statushouders in starters, in samenwerking met diverse gemeenten.”

Hoe ziet Villex de leegstandsmarkt over 10 jaar?

“Wij denken dat de vraag naar diverse vormen van flexibele huisvesting zal blijven groeien. Voornamelijk in en rondom de grote steden zien wij een enorme groei en verwachten dat deze vraag nog groter zal worden de komende jaren. Daarnaast verwachten wij dat het aandeel tijdelijk verhuur nog meer zal stijgen op het gebied van sloop-/nieuwbouw en renovatieprojecten. Ook bruikleen zal volgens Villex altijd een belangrijk onderdeel van de markt blijven, wegens de grote mate van flexibiliteit van deze contractvorm,” aldus Blom tot slot.

Lees het artikel hier: vastgoedjournaal.nl

Terug naar overzicht