Flexwonen een oplossing voor de toekomst

Dat er sprake is van drukte op de woningmarkt is niemand ontgaan. De komende jaren moeten er minimaal 75.000 woningen per jaar worden gebouwd om de krapte op de woningmarkt te verminderen. Dat is niet mis! Zeker niet voor bijzondere doelgroepen die dringend andere woonruimte nodig hebben. Steeds vaker wordt er daarom naar oplossingen gekeken die wellicht iets minder voor de hand liggend zijn.

Flexwonen bij Villex

Eén van deze oplossingen is het zogeheten Flexwonen. Flexibele of tijdelijke woningen kunnen namelijk een snelle oplossing zijn voor spoedzoekers (zoals studenten, arbeidsmigranten en economisch daklozen) en als wisselwoningen bij herstructureringsprojecten dienen.

De tijdelijkheid van de projecten maakt het dat het veelal snel en goedkoper gerealiseerd kan worden. Een voorbeeld is vrijstaande grond die later een andere bestemming dient en wellicht nog jaren voor een tijdelijk project kan worden gebruikt.

Ook wordt er vanuit de landelijke overheid steeds vaker meegedacht over het flexwonen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een landelijke pilot ‘Flexwonen’ gestart. De pilot biedt de mogelijkheid om met een korte planologische procedure voor maximaal 15 jaar af te wijken van een bestemmingsplan.

Villex denkt graag mee over Flexwonen en kan in veel situaties oplossingen bieden van tijdelijke aard. Zo is er in augustus 2019 De Woondiversiteit Amsterdam aan de Hoogte Kadijk in Amsterdam geopend, een tijdelijk transformatie project voor 10 jaar van 116 onzelfstandige woningen. Hierbij heeft Villex het oude laboratorium van de voedsel- en warenautoriteit volledig weten te transformeren naar een volwaardig onderkomen voor studenten, statushouders en starters.

 

Wilt u meer informatie over hoe Villex mee kan denken met het Flexwonen concept binnen uw gemeente of organisatie? Mail dan info@villex.nl

Terug naar overzicht