Passend toewijzen

“Kies voor de zekerheid van onze CONTACT-methode”

Sinds 1 januari 2016 moeten woningen worden toegekend volgens de nieuwe regels voor passend toewijzen. Met onze CONTACT-methode stellen we zeker dat we onze 100% score voor passend toewijzen behouden. Lees er alles over in dit artikel.

Controle
Openheid
Nauwkeurigheid
Training
Afspraken
Communicatie
Teamwork

Heeft u vragen over onze methode? Of wilt u in gesprek over hoe wij plaatsingen voor u kunnen realiseren? Wij horen graag van u!

passend toewijzen

Controle: in vier stappen naar maximale zekerheid

Door continu controles uit te voeren weten we zeker dat wij en dus ook u, niet voor onnodige verrassingen komen te staan.

1) Villex consulent 1

Een Villex consulent controleert of de woning passend wordt toegewezen en tekent hiervoor.

2) Villex consulent 2

Een tweede consulent van Villex voert een extra toetsing uit en controleert het inkomensdossier.

3) Controle leidinggevende

Het dossier met de twee handtekeningen wordt bij de leidinggevende aangeboden voor een derde controle. Wanneer de controle van de leidinggevende ook een positieve uitkomst biedt, tekent zij het aftekenblad en biedt het dossier aan bij de corporatie.

4) Controle woningcorporatie

De woningcorporatie voert de definitieve controle uit en geeft uiteindelijk groen licht.Wanneer deze vier stappen zijn doorlopen en de corporatie akkoord is, mag de bewoner pas tekenen en heeft hij een geplaatste status.

Openheid: continue toegang tot uw eigen online omgeving

De beste manier om de kwaliteit van onze toewijzingen duidelijk te maken is door volledig transparant te zijn. Villex zorgt er daarom voor dat er structureel inzicht is in alle lopende contracten en bijbehorende inkomenstoetsen.

Daarnaast stellen we een persoonlijke online omgeving voor u ter beschikking, waarmee u inzicht heeft in alle:

  • Gegevens over inkomen (IBRI);
  • Inkomensregistratieformulieren (IRF);
  • Woningen die bij Villex in beheer zijn. Inclusief adres, naam bewoner, begindatum beheer, begin- en einddatum contract, huurprijs, meterstanden en opnameformulier;
  • Bruikleen of huurovereenkomsten per woning.

Nauwkeurigheid: gecaculculeerde keuzes zijn de beste keuzes

Ons doel is om Nederland voor iedereen leefbaar te houden. Om deze reden wijzen we regelmatig woningen toe aan diverse groepen, zoals statushouders, arbeidsmigranten, vergunninghouders en studenten. Vaak zijn extra berekeningen nodig om de plaatsingen voor deze groepen te realiseren. Denk hierbij aan een zzp’er of iemand die op huidig inkomen geplaatst moet worden.

Bij deze berekeningen staat nauwkeurigheid altijd centraal en overleggen we telkens uitvoerig met de woningcorporatie.

Training: wij zijn altijd op de hoogte

Om zeker te stellen dat we alle regels van binnen en van buiten kennen gaan onze woonconsulenten naar elke training waar nieuwe informatie over passend toewijzen gedeeld wordt. Jaarlijks volgen onze consulenten in ieder geval de volgende trainingen:

  • Idea Finance training over passend toewijzen;
  • Training waarin alle regels worden nagelopen;
  • Het gebruik van de webgebaseerde rekenmodule op inkomensregistratie.nl.

Wanneer een klant niet werkt met inkomensregistratie.nl, gaat een van onze consulenten langs voor een persoonlijke uitleg van dat alternatieve systeem. Zo stellen we zeker dat we ook dat systeem volledig begrijpen.

Afspraken: zwart op wit geeft garanties

Door met de corporatie afspraken te maken en die zwart op wit te zetten, hebben we de verantwoordelijkheden kraakhelder in beeld. Zo maken wij met onze klanten afspraken over de maximale inkomensgrens die wij mogen hanteren en de manier waarop passend moet worden toegewezen.

Daarnaast hanteren we de regel altijd passend toe te wijzen op basis van het geldige jaar.Communicatie: helderheid vanaf de start

Vanaf het allereerste moment dat we met kandidaten communiceren over sociale huurwoningen, houden we rekening met passend toewijzen. Zo vertellen we tijdens de intakegesprekken precies hoe het zit met afwijzingen op basis van een te hoog inkomen.

Daarnaast sturen we u jaarlijks actief een overzicht van alle mutaties en bewoningen en een ondertekende accountantsverklaring.

Teamwork: samen kunnen we meer

Onze ervaren specialisten kennen de regels van binnen en van buiten. Ze weten precies wat er in de markt speelt en helpen ieder jaar meer dan duizend geschikte huurders aan een woning.

Onze passend toewijzers staan er in de uitvoering bij deze belangrijke taak niet alleen voor, maar worden ondersteund door een team van deskundige juristen, beveiligers en (leefbaarheids)consulenten.

We zien het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid onze foutloze plaatsingsstatus te behouden.

Wat is passend toewijzen?

De overheid wil niet dat mensen met lage inkomens in hele dure woningen wonen. Met passend toewijzen wil de overheid zekerstellen dat de juiste woning bij de juiste huurder terechtkomt. Uw inkomen, de grootte van uw huishouden en uw leeftijd hebben invloed op de maximale huurprijs waartegen u een woning mag huren.

Voor wie gelden de regels van passend toewijzen niet?

Voor personen die de AOW-leeftijd nog niet gepasseerd zijn:

Eenpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen dat hoger is dan € 23.225,-.
Twee of meerpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen dat hoger is dan € 31.550,-.

Voor personen die de AOW-grens reeds gepasseerd zijn:Eenpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen dat hoger is dan € 23.175,-.
Twee of meerpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen dat hoger is dan € 31.475,-.

Wat betekent passend toewijzen in 2020?

Als u in 2020 op zoek gaat naar een sociale huurwoning kan het zijn dat u alleen op goedkopere woningen mag reageren. De overheid kijkt in 2020 naar onderstaande cijfers om uw maximale huurprijs te bepalen.

Voor personen die de AOW-leeftijd nog niet gepasseerd zijn:

Huishouden Plafond verzamelinkomen Maximale kale huurprijs
Eenpersoons € 23.225 € 619,01
Tweepersoons € 31.550 € 619,01
Driepersoons+ € 31.550 € 663,40

 

 

 

 

Voor personen die de AOW-grens reeds gepasseerd zijn:

Huishouden Plafond verzamelinkomen Maximale kale huurprijs
Eenpersoons tot € 23.175 € 619,01
Tweepersoons tot € 31.475 € 619,01
Driepersoons+ tot € 31.475 € 663,40