Wat is een borgsteller?

Wil jij een ruimte bij Villex huren? Dan is een borgsteller verplicht, ongeacht de hoogte van jouw inkomen en je leeftijd. Een borgsteller is iemand die de gehele huurperiode garant staat. Deze persoon komt pas in beeld op het moment dat jij je huur niet meer kunt betalen of als er schade is aan jouw woning en jij dit niet kunt financieren. Aan de borgsteller de taak om jou in zulke gevallen financieel te ondersteunen.

Waarom een borgsteller?

Als je bij Villex gaat huren dien je een vast inkomen per maand te hebben, toch kan het gebeuren dat onverwachts jouw vaste inkomstenbron wegvalt. Om ervoor te zorgen dat jij toch een dak boven je hoofd kunt blijven houden, zal jouw borgsteller in dit geval garant voor jou staan.

Waar staat een borgsteller garant voor en voor hoelang?

De borgsteller staat garant voor eigenlijk elke reden waarbij je financiële ondersteuning nodig hebt. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • In het geval dat je de huur niet meer kunt betalen;
  • Er schade is aan jouw woning en jij dit niet kunt financieren;
  • Gemaakte kosten voor het inzetten van deurwaarder- en incassokosten.

De borgsteller kan tussendoor niet gewisseld worden en staat de gehele periode dat je bij ons huurt garant voor de maandelijkse huur/vergoeding, dit is inclusief verhogingen en de eventuele bijkomende (service)kosten. In het geval dat er bij de huurder of bruiklener een achterstand optreedt van een maand, zullen wij zo snel mogelijk contact opnemen met de borgsteller.

Hierna zullen eventuele maatregelen genomen worden door het inzetten van een deurwaarder en het incassobureau. Op het moment dat de huurder de achterstand en bijkomende deurwaarder- en incassokosten niet kan betalen, staat de borgsteller garant. Het maximum bedrag dat kan worden verhaald op de borgsteller kan oplopen tot €15.000,-.

Wie kan ik aandragen als borgsteller?

Onze voorkeur gaat uit naar iemand uit jouw familiekring. Houd er rekening mee dat ook de borgsteller gescreend zal worden op zijn inkomensgegevens.

Mocht je vragen hebben over het aandragen van een borgsteller, dan kun je contact met ons opnemen door te bellen naar 088-5320000 of te mailen naar info@villex.nl.

Download Akte van borg.